20 maiikling hairstyle para sa mga mukha na hugis puso na magpapasikat sa iyong mga pisngi

Ang iyong mukha ba ay pinakamalawak sa tuktok na may killer cheekbones at isang matang baba? Ang mga maikling hairstyle na ito para sa mga mukha na hugis puso ay magpapasikat sa mga cheekbone!